دسته بندی محصولات

رزومه

رزومه شرکت موزاییک یزد:
 

1)    مجتمع تجاری آیریک سنتر
2)    مجتمع مسکونی برج تهران
3)    پروژه آفتاب
4)    پروژه کارخانجات پاکسان
5)    پروژه شرکت زنجیره ای کورش
6)    پروژه زندان های کشور
7)    یکسان سازی پیاده روهای شهر اراک
8)    محوطه دانشگاه های آزاد و سراسر کشور
9)    شرکت کیسون
10)    شرکت آهاب کار
11)    شرکت معلم
12)    مجموعه سازه پایدار
13)    پروژه مجتمع تجاری پالادیوم
14)    پروژه مجتمع تجاری روشا