دسته بندی محصولات

مقالاتتاریخچه صنعت کاشی و سرامیک [1394/05/19]

هنر كاشي سازي معرق يا كاشي گل وبته كه نزد اروپائيان بيشتر به موزائيك شهرت دارد، از قرن هفتم هجري بتدريج زينت بخش معماري ايران، به ويژه بناهاي مذهبي گرديد. اهميت كاشي معرق نسبت به انواع ديگر كاشي، زيبائي فوق العاده ودرجه استحكام آن است و به همين دليل پس از گذشت ساليان سال بر روي